Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci ku czci stu lat wolności – Msza Św. Za Ojczyznę

11 września 2018 roku wielowiekowa świątynia w Tumie była miejscem celebry Mszy Świętej za Ojczyznę, podczas której modlono się w intencji łęczyckiej policji. Eucharystii przewodniczył biskup pomocniczy częstochowski Andrzej Przybylski. Inicjatorem tego wydarzenia był ks. Piotr Nowak, proboszcz parafii NMP Królowej i św. Aleksego w Tumie. Spotkanie uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjne Policji. Tym wydarzeniem funkcjonariusze z łęczyckiej komendy wpisali się w obchody 100 – lecia odzyskania Niepodległości, rozpoczynając tym samym obchody 100 – lecia utworzenia Policji Państwowej.

W nabożeństwie udział wzięli policjanci z łęczyckiej komendy na czele z Komendantem Powiatowym mł.insp. Zbigniewem Gruszczyńskim. Przedstawiciele Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi wraz z Prezesem Jarosławem Olbrychowskim. Swoją obecnością zaszczycili także komendanci: podinsp. Krzysztof Szymański Komendant Powiatowy Policji w Kutnie oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu mł.insp. Cezary Kacprzak wraz z pocztami sztandarowymi podległych jednostek. We mszy uczestniczyli również przedstawiciele Służby Więziennej pod dowództwem ppłk Arkadiusza Janiszewskiego – Dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie. Nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych w osobie wicestarosty pow. łęczyckiego p. Krystyny Pawlak. Wagę uroczystości podkreśliła obecność podinsp. Zbigniewa Bartosiaka Naczelnika Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego Biura Komendanta Głównego Policji, który na zaproszenie mł.insp. Zbigniewa Gruszczyńskiego przybył do Archikolegiaty w Tumie wraz z Orkiestrą Reprezentacyjną Policji pod dyrekcją mł.insp. Janusza Trzepizura.

Eucharystię rozpoczął ks. Piotr Nowak, po czym vota na ręce bp. Andrzeja Przybylskiego złożył mł.insp Zbigniew Gruszczyński oraz Jarosław Olbrychowski Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939r.” w Łodzi. Komendant Powiatowy ofiarował obraz przedstawiający Sztandar Łęczyckiej Policji zaś Jarosław Olbrychowski płaskorzeźbę Matki Boskiej Różańcowej.

Podczas homilii słowo wygłosił bp. Andrzej Przybylski. Modlitwie towarzyszył ks. ppor. Jacek Syjud Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi, ks. Krzysztof Wasiak Kapelan łęczyckiej policji.

Po zakończonej eucharystii nadszedł czas na część artystyczną. Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Policji poprzedziło przemówienie podinsp. Zbigniewa Bartosiaka. Naczelnik Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego Biura Komendanta Głównego Policji podkreślił znaczenie wielowiekowej świątyni oraz cel, który wszystkich obecnych w niej zgromadził – uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Swoim wystąpieniem nawiązał do etosu policji państwowej, wymieniając łęczyckich funkcjonariuszy okresu międzywojennego zamordowanych i zakopanych w dołach śmierci jak i tych, którzy zginęli podczas służby. Zaznaczył, iż tym wydarzeniem funkcjonariusze z łęczyckiej komendy wpisują się w obchody 100 – lecia odzyskania Niepodległości, rozpoczynając tym samym obchody 100 – lecia utworzenia Policji Państwowej. Na zakończenie skierował słowa podziękowania za zaproszenie ks. Piotrowi Nowakowi oraz inicjatorowi koncertu Komendantowi Powiatowemu Policji w Łęczycy mł.insp. Zbigniewowi Gruszczyńskiemu.

Podczas niespełna godzinnego widowiska Orkiestra Reprezentacyjna Policji pod dyrekcją mł.insp. Janusza Trzepizura odegrała utwory związane z historią Polski. Koncert uświetnił śpiew artystki Pani Katarzyny Bochyńskiej-Wojdył. Zgromadzeniu mogli między innymi usłyszeć „Hymn Sybiraków”, „Bogurodzicę”. Nie obyło się bez bisów.