Podsumowanie akcji „Prędkość” - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie akcji „Prędkość”

Policjanci przeprowadzili działania "Prędkość" na terenie powiatu łęczyckiego. Akcja miała na celu przeciwdziałanie kierowcom przekraczającym dozwoloną prędkość i ukierunkowana była na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

26 października 2018 roku policjanci na terenie powiatu łęczyckiego przeprowadzili akcję pod nazwą „Prędkość”.Głównym celem jest przypominanie kierującym o bezpiecznym poruszaniu się po drogach i egzekwowanie przestrzegania ograniczeń prędkości, a przez to zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Podczas akcji stróże prawa skontrolowali 30 pojazdów. Ujawnili 24 przypadki przekroczenia dozwolonej prędkości.

Po raz kolejny apelujemy o rozsądek na drodze i stosowanie się do znaków drogowych i przepisów. Nadmierna prędkość może bowiem doprowadzić do tragedii! Niebezpiecznie może być zwłaszcza o tej porze roku, gdy wcześnie zapada zmrok. Dodatkowo mgły, deszcz i śliska nawierzchnia powoduje, że widoczność jest ograniczona, a droga hamowania się wydłuża, co przy dynamicznej sytuacji na drogach może okazać się zgubne.