Policjanci z Łęczycy pamiętają ... - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci z Łęczycy pamiętają ...

Z okazji Wszystkich Świętych Komendant Powiatowy wraz ze swoim zastępcą uczcił pamięć poległych i zmarłych policjantów, którzy pełnili służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Łęczycy. Na ich grobach złożyli kwiaty, zapalili znicze oraz poprzez oddanie honoru przesłali wyrazy szacunku.

31 października 2018 roku Komendant Powiatowy mł.insp. Zbigniew Gruszczyński wraz I Zastępcą Komendanta Powiatowego mł.insp. Andrzejem Bukowieckim z okazji Wszystkich Świętych uczcił pamięć poległych i zmarłych policjantów Policji Państwowej, których groby znajdują się na cmentarzu parafialnym w Łęczycy. Wśród odwiedzanych m.in. był grób post. Mariana Antczaka śmiertelnie postrzelonego podczas służby w 1929 roku. Komendanci oddali honory również przed tablicą upamiętniającą policjantów Policji Państwowej pomordowanych przez NKWD w czasie II Wojny Światowej m.in. nadkom. Adama Karpińskiego i kom. Czesława Swinarskiego, wmurowaną w ścianę komendy.