Informacja o zakończonym naborze na stanowisko dyżurnego Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji KPP w Łęczycy

W dniu 14.01.2019r. zakończono postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko dyżurnego Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji KPP w Łęczycy.

W wyznaczonym czasie, wskazanym w ogłoszeniu Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy z dnia 03.12.2018r., wpłynęła 1 kandydatura. Osoba, która złożyła list intencyjny przeszła z wynikiem pozytywnym procedurę - przeprowadzoną zgodnie z „Koncepcją polityki kadrowej dotyczącej funkcjonariuszy Policji w garnizonie łódzkim”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego wyłoniono kandydata na stanowisko dyżurnego Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji KPP w Łęczycy. Kandydat uzyskał wynik 41,2 pkt.