Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Dane Kontaktowe

Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy


woj. łódzkie
ul. Ozorkowskie Przedmieście 4
 99-100 Łęczyca

Adres mailowy, na który należy przesyłać zawiadomienia dotyczące: przestępstwa/wykroczenia

dyzurny@leczyca.ld.policja.gov.pl


tel.  47 84 231 00

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy

tel. 47 84 231 08

fax 47 84 231 47

e-mail:  komendant@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

Wydział Kryminalny
Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy
99-100 Łęczyca ul. Ozorkowskie Przedmieście 4
tel. 47 84 231 10 lub 47 84 231 67

 

 

Wydział Prewencji
Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy
99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4
tel. 47 84 231 17, 47 84 231 22

 

 

Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy
99-100 Łęczyca ul. Ozorkowskie Przedmieście 4
tel. 47 84 231 11, 47 84 231 06

 

 

Zespół do Spraw Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji

Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy

99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4

tel. 47 84 231 09

 

 

Posterunek Policji w Piątku

99-120 Piątek ul. Stodolniana 6

tel. 47 84 230 98 

Zespół do Spraw Dyscyplinarnych, Kontroli Kadr i Szkoleń
Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy
99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4
tel. 47 84 231 04

 

Powrót na górę strony