Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie osiągnięć uzyskanych w 2017 roku

16 stycznia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Łęczycy, odbyła się odprawa roczna, w trakcie której dokonano podsumowania wyników i osiągnięć policyjnych uzyskanych w 2017 roku. W odprawie udział wziął I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Tomasza Olczyk oraz przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych.

Odprawę rozpoczęto od meldunku złożonego przez podinsp. Dariusza Kupisza I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Tomaszowi Olczykowi.

Następnie Komendant podinsp. Zbigniew Gruszczyński przedstawił zgromadzonym gościom multimedialną prezentację, omówił rezultaty pracy poszczególnych pionów komendy jak również stan bezpieczeństwa na terenie powiatu łęczyckiego. Zdał również krótką relację z szeregu programów i działań prewencyjnych oraz profilaktycznych realizowanych w ubiegłym roku przez KPP w Łęczycy. Podkreślił jak duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa w powiecie mają przedsięwzięcia i inicjatywy prewencyjne, których inicjatorem i realizatorem są policjanci i pracownicy jednostek położonych w powiecie.

Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy podinsp. Zbigniew Gruszczyński podczas prezentacji scharakteryzował łęczycką Policję rozpoczynając od stanu etatowego. Na dzień 31.12.2017 roku w KPP w Łęczycy służbę pełniło 91 funkcjonariuszy przy występującym jednym wakacie.

Przechodząc do pionu kryminalnego Komendant podkreślił, że w 2017 roku wszczęto 706 postępowania co dało aż o 67 więcej niż w roku ubiegłym. Według charakteru przestępstw kryminalnych stwierdzonych w 2017 roku na terenie KPP Łęczyca najwięcej było przestępstw gospodarczych - 137, kradzieży z włamaniem – 80, samych kradzieży – 62, przestępstw narkotykowych – 36, uszkodzeń mienia – 29, rozboi - 7 i 5 - kradzieży samochodów.

Wykrywalność przestępstw kryminalnych w 7 kategoriach najbardziej uciążliwych społecznie osiągnięto na poziomie 61,2% przy średniej wojewódzkiej 36,3%, co daje wzrost o 10% w stosunku do roku ubiegłego i pierwsze miejsce w województwie.

Wysokie miejsce w województwie, bo drugie, komenda uzyskała w kategorii przestępstw dotyczących kradzieży z włamaniem, tą lokatę osiągnięto dzięki wykrywalność na poziomie 62,7%. Trzecie miejsce przy wykrywalności na poziomie 52,3% komenda uzyskała w kategorii przestępstw dotyczących kradzieży.

Sukces odnotowano również w przestępczości narkotykowej. W ubiegłym roku policjanci zabezpieczyli o 3 kilogramy narkotyków więcej niż w 2016 roku.

Za pośrednictwem „ Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” aplikacji, która pozwala mieszkańcom miasta zaznaczać na mapie kategorie jako miejsca zagrożone i śledzić weryfikację zgłoszenia przez funkcjonariuszy odnotowano łącznie 259 takich przypadków, z których potwierdzono 90.

Komendant omówił również stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W ubiegłym roku na drogach powiatu łęczyckiego doszło do 52 wypadków drogowych, to o 10 mniej niż w 2016 roku. W 2016 roku w wypadkach zginęły 4 osoby, gdzie w 2017 roku śmierć poniosło 5 osób. Policjanci interweniowali przy 461 kolizjach drogowych w 2017r, gdzie w 2016r. przy 467.

Policjanci łęczyckiego wydziału ruchu drogowego podejmują wiele działań, które mają na celu wyeliminowanie z dróg piratów drogowych oraz innych kierowców, którzy w rażący sposób łamią przepisy prawa. Kategorie wykroczeń najczęściej ujawnianych przez policjantów to: przekraczanie dozwolonej prędkości – 2365, niestosowanie pasów bezpieczeństwa – 444, nieprawidłowości w wyposażeniu/stanie technicznym pojazdów – 336, naruszenie przepisów o zachowaniu się kierujących wobec pieszych – 270. Policjanci reagowali także na wykroczenia popełniane przez pieszych i tak ujawnili 174 przypadki nieprawidłowego przechodzenia przez jezdnię oraz 201 poruszania się nieprawidłową stroną jedni.

Określając zadania na 2017 rok, komendant wymienił m.in. prowadzenie działań mających na celu zmniejszenie przestępczości kryminalnej, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie oraz zwiększenie efektywności prowadzonych czynności celem zwiększenia liczby przestępstw wykrytych, a co za tym idzie zwiększenia zaufania do skuteczności Policji, zwalczenie handlu środkami psychotropowymi i odurzającymi, ukierunkowanie działań nie tylko na wykrywanie sprawców, lecz także na pozbawienie ich korzyści z prowadzonej działalności, przeciwdziałanie i ujawnianie przejawów demoralizacji, a także „przestępczości” wśród dzieci i młodzieży, ograniczenie liczby zdarzeń drogowych oraz zwiększenie ujawnialności nietrzeźwych kierujących pojazdami.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Tomasz Olczyk w swoim wystąpieniu zaprezentował pracę łęczyckich policjantów w różnych kategoriach na tle jednostek garnizonu łódzkiego.

W odprawie oprócz kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy, udział wzięli także Starosta Powiatu Łęczyckiego Wojciech Zdziarski, p.o. Burmistrza Miasta Łęczyca Monika Kilar Błaszczyk, Wójt Gminy Łęczyca Jacek Rogoziński, Wójt Gminy Daszyna Zbigniew Wojtera, Wójt Gminy Świnice Warckie Krzysztof Pruchniewicz, Wójt Gminy Piątek Krzysztof Lisiecki, Monika Piłat – Prokurator Rejonowy w Łęczycy, Dyrektor Zakładu Karnego w Garbalinie ppłk. Arkadiusz Janiszewski oraz  Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy st.kpt.mgr inż. Wojciech Pernal.

  • Policjanci i zaproszeni goście podczas odprawy.
  • Policjanci i zaproszeni goście podczas odprawy.
  • Policjanci i zaproszeni goście podczas odprawy.
  • Policjanci i zaproszeni goście podczas odprawy.
  • Policjanci i zaproszeni goście podczas odprawy.
Powrót na górę strony