Holenderscy policjanci z wizytą w Łęczycy - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Holenderscy policjanci z wizytą w Łęczycy

Policjanci z Komendy Powiatowej w Łęczycy gościli delegację z Holandii. Było to możliwe dzięki międzynarodowej współpracy Polskiej i Holenderskiej Policji. Zagraniczni goście wraz z przedstawicielem Komendy Głównej przyjechali do Łęczycy aby poszerzyć wiedzę o zagrożeniach, jakie mogą spotkać na swojej drodze osoby wyjeżdżające w celach zarobkowych do Holandii. Tym wydarzeniem łęczycka policja kontynuuje działania profilaktyczne ukierunkowane na zwalczanie przestępstw związanych z handlem ludźmi.

W ramach realizowanego od kilku lat projektu „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii” delegacja zagraniczna odpowiedziała na zaproszenie Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy. Holenderscy policjanci wraz z funkcjonariuszem Komendy Głównej Policji odwiedzili Łęczycę aby spotkać się przede wszystkim z młodzieżą. W tym celu 6 listopada 2018 roku zorganizowano konferencję na terenie Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej. W zebraniu uczestniczyli uczniowie i przedstawiciele instytucji samorządowych. Nie zabrakło przedstawicieli Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej w Łęczycy na czele z kierownikiem p. Pawłem Zachwieją.

Podczas wykładów zaproszeni goście przekazali wskazówki dotyczące odpowiedzialnego wyszukiwania zagranicznych ofert pracy. Omówili zagadnienia związane z sytuacją na holenderskim rynku pracy, poruszyli kwestie związane z prawami, jakie przysługują pracownikom . Prelegenci przedstawili również zagrożenia, z jakimi spotkać mogą się osoby, które zdecydują się na pracę w ich kraju.

Zajęcia ze strony holenderskiej prowadzili p.Irena de Ruig – specjalistka do spraw migracji zarobkowej z garnizonu Oost Nederlands oraz p. Sietska Johannes – specjalistka z Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi z garnizonu Haag. Polską policję reprezentował mł. asp. Szymon Kapusta – specjalista Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w tym wydarzeniu. Szczególne podziękowania składamy Dyrektorowi Zespołu Szkół im. J.Grodzkiej Panu Andrzejowi Saganiakowi za pomoc w organizacji tego wydarzenia a prowadzącym za ciekawą prelekcję.