Służba w policji - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Służba w policji

Kontynuując cykl spotkań promujących służbę w policji, tym razem stróże prawa z Łęczycy odwiedzili uczniów ZSMR im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku. Czterdziestoosobowa grupa uczniów w tym przyszłych absolwentów wysłuchała porad jak wstąpić w szeregi policji i jakie korzyści wynikają z takiej ścieżki zawodowej.

Odpowiadając na zaproszenie uczniów Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku funkcjonariusze wraz z pracownikiem kadr z KPP w Łęczycy 23 listopada 2018 roku przeprowadzili prelekcję dotyczącą aspektów pracy w policji. Podczas spotkania pani Kamila Baranowska przekazała informacje dotyczące procedur i etapów rekrutacji, limitach i terminach przyjęć oraz wymaganych dokumentach. Obecni na miejscu stróże prawa wymieniając przywileje związane z służbą zwrócili uwagę, że zawód Policjant to służba na rzecz bezpieczeństwa, która wymaga poświęceń ale daje również możliwość rozwoju osobistego i ogromną satysfakcję niosąc pomoc potrzebującym.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny złożyć komplet dokumentów w Komendzie Powiatowej Policji w Łęczycy.

Szczegółowych informacji udziela:

Zespół do Spraw Kadr i Szkoleń
Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy
99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4
tel. (024) 721 11 04, fax. 721 11 14