Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci rozmawiali z młodzieżą o odpowiedzialności karnej

Odpowiedzialność prawna nieletnich, najczęściej popełniane wykroczenia przez młodzież, bezpieczne korzystanie z internetu: to tematy, o których policjanci rozmawiali z uczniami Zespołu Szkół im. J.Grodzkiej w Łęczycy. Wszystko po to, by wyjaśnić i uświadomić młodzieży, jakie mogą być konsekwencje niezgodnych z prawem zachowań.

28 listopada 2018 roku podczas spotkania z uczniami policjanci wyjaśnili, kiedy zachowanie młodego człowieka może spowodować konflikt z prawem. Funkcjonariusze omówili zasady wynikające z kodeksu karnego i wykroczeń, wyjaśniając przy tym jakie są między nimi różnice. Młodzieży przybliżono pojęcie rozboju, kradzieży rozbójniczej, czym się różni bójka od pobicia oraz jakie są rodzaje wykroczeń. Przestrzegano uczniów przed podejmowaniem nieprzemyślanych decyzji, które mogą dla młodego człowieka skończyć się przykrymi konsekwencjami i mieć wpływ na jego przyszłość. Zwrócono uwagę na negatywne skutki niewłaściwego korzystania z powszechnych w dzisiejszych czasach portali społecznościowych oraz komunikatorów internetowych. Omawiając to zagadnienie podkreślono znaczenie ochrony praw człowieka i jego dóbr przed bezprawnymi atakami. Zwrócono również uwagę na zagadnienie dotyczące tzw. przestępstw z nienawiść, przybliżając ich symbolikę i charakter. Nie zabrakło informacji o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Podczas prelekcji policjanci przybliżyli również specyfikę swojej pracy zachęcając do wyboru w przyszłości zawodu policjanta.