Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w gminie Daszyna i Świnice Warckie

22 września 2016 roku w Urzędzie Gminy w Daszynie i Świnicach Warckich odbyły się kolejne spotkania w sprawie wdrożonego we wrześniu programu Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

W zebraniach udział wzięli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy oraz wójt danej gminy wraz z przewodniczącym, członkami rady gminy i sołtysi. Głównym tematem spotkania podobnie jak podczas rozmów przeprowadzonych 16 września na terenie gminy Góra Świętej Małgorzaty było omówienie programu Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Policjanci przedstawili to innowacyjne narzędzie wyjaśniając jednocześnie, że ma ono służyć poprawie bezpieczeństwa. Każdy mieszkaniec naszego regionu może zareagować na zagrożenie i podzielić się spostrzeżeniami a także sprawdzić czy w danej okolicy jest bezpiecznie. W związku z powyższym mundurowi wyjaśnili jak korzystać z programu omawiając jednocześnie płaszczyzny o które się on opiera, tj. :

1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,

2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:

  • bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
  • w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,

3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. Policjanci zaznaczyli jednocześnie bardzo ważną rzecz, a mianowicie, iż Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Przy okazji spotkania mundurowi przybliżyli mieszkańcom program „Dzielnicowy bliżej nas”. Rozdali również ulotki na temat Krajowych Map Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Powrót na górę strony