Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja w sprawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

28 września 2016 roku w Urzędzie Miasta w Łęczycy kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy zorganizowało konferencję w sprawie programów „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, „Dzielnicowy Bliżej Nas”, oraz aplikacji „Moja Komenda”. W czasie spotkania zaprezentowano również Mobilny Punkt Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy podinsp. Zbigniew Gruszczyński. Pierwszym punktem spotkania było zaprezentowanie programu „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” i wyjaśnienie jego obsługi. Kom. Arkadiusz Pęczek wyjaśnił zasady korzystania z map omawiając jednocześnie tematykę zagrożeń jakie można wprowadzać do programu oraz w jaki sposób sprawdzić dane już zweryfikowane przez Policję. W czasie spotkania przybliżono również założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz zasady funkcjonowania aplikacji „Moja Komenda”, czyli jak w najprostszy i najszybszy sposób odnaleźć „swojego” dzielnicowego i skontaktować się z nim. Po czym Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Łęczycy przedstawił dzielnicowych opiekujących się rejonem miasta Łęczyca. Rozdano również ulotki zawierające informacje na temat programu Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz wykaz dzielnicowych z terenu miasta Łęczyca. Kolejnym punktem konferencji była prezentacja Mobilnego Punktu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W opinii gości prezentowane programy i aplikacje są narzędziami, które w znaczący sposób przyczynią się do poprawy współpracy ze społeczeństwem a przede wszystkim ułatwią kontakt na linii obywatel – Policja.

Powrót na górę strony