Zespół Dzielnicowych w Łęczycy - Twój Dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Twój Dzielnicowy

Zespół Dzielnicowych w Łęczycy


Zespół Dzielnicowych
Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy
 
 Naczelnik Wydziału Prewencji
 podkom. Mirosław Jabłoński


Kontakt:
Adres: ul. Ozorkowskie Przedmieście 4
   99-100 Łęczyca
tel. 47 84 231 17

służbowy 695 771 777

 

Dzielnicowy realizuje zadania w granicach przydzielonego mu rejonu służbowego.

Do zadań dzielnicowego należy:

 • prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;
 • realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;
 • kontrolowanie przestrzeganie prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego;

 

Połączenia na telefony służbowe dzielnicowych będą realizowane tylko w trakcie pełnienia służby.

 

Rejony miejskie:

 

Rejon nr 1

 asp. Agata Bierzyńska

tel. 47 84 231 09, służbowy 693 997 249

dzielnicowy.leczyca1@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

Plac Kościuszki, Wodna, Jadwigi Grodzkiej, Pocztowa, Poznańska, Kowalska, Jana Kilińskiego, Plac Przedrynek, Ogrodowa, Henryka Sienkiewicza (od ul. Belwederskiej w kierunku północnym), Kazimierza Odnowiciela, Kościelna, Szpitalna, Dominikańska, Szkolna, Aleje Jana Pawła II, Kaliska od nr 1 do 36, Ozorkowska od nr 1 do 2, Panieńska, Zamkowa, Żydowska, Konopnicka, Ks. Jerzego Popiełuszki, Nadrzeczna.

 

 

 PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr I

na okres od 01.07. 2020r do 31. 12. 2020r

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Dążenie do wyeliminowania wykroczeń spożywania alkoholu i zaśmiecania przez grupująca się młodierz w rejonieul. Wodnej i Kowalskiej.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i zadowolenia mieszkańców wskazanego rejonu, a także osób korzystających z obiektów handlowych oraz użytku publicznego.

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań

 • wystąpienie do komorek KPP w Łęczycy
 • wystapienie do Straży Miejskiej w Łęczycy
 • konsultację społeczne
 • w trakcie służby obchodowej wzmożone kontrole wskazanego rejonu

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • Straż Miejska w Łęczycy
 • Komórki organizacyjne KPP w Łęczycy
 • Mieszkańcy

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • strona internetowa KPP w Łęczycy,
 • przekazywanie informacji społeczeństwu podczas obchodu

 

 

Rejon nr 2

st. sierż. Krzysztof Sidorowicz

 tel. 47 84 231 59, służbowy 516 435 737

 dzielnicowy.leczyca2@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

 

 

 

Ozorkowskie Przedmieście, Belwederska od nr 1 do nr 48 (włącznie z osiedlem Belwederska 38), Ozorkowska od nr 3, Dworcowa, Tumska, Kopalniana, Górnicza, Jana Kochanowskiego, Staromiejska, Juliusz Słowackiego, Elizy Orzeszkowej, Adama Mickiewicza, Kamila Norwida, Stefana Żeromskiego, Bolesława Prusa, Ignacego Krasickiego, Władysława Broniewskiego, Dworzaczka, Fryderyka Chopina, Wiejska, Krótka, Polna, Ogródki działkowe "Szafirek" i "Irys", dworzec PKS, Park Miejski.

 

 PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr II

na okres od 01.07. 2020r do 31. 12. 2020r

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Wyeliminowanie zdarzeń zwiążanych z gromadzeniem się młodzieży w rejonie ul. Staromiejskiej w kierunku do schroniska miejskiego dla zwierząt oraz eliminowanie wykroczeń o charakterze chuligańskim jak i związanych ze spożywaniem alkoholu.  

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i zadowolenia mieszkańców wymienionego rejonu
 • ograniczenie – eliminowanie czynów karalnych nieletnich

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • podczas służby obchodowej regularna kontrola rejonu
 • prowadzenie pogadanek, spotkań z uczniami na temat występujących zagrożeń oraz uświadamianie nieletnich o ich odpowiedzialności karnej
 • bieżące przekazanie informacji do Zespołu ds. Nieletnich
 • wystąpienie z pismem do Kierownika OPI KPP w Łęczycy
 • powiadomienie Straży Miejskiej o istniejących zagrożeniu

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • Pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • Straż Miejska
 • Mieszkańcy,
 • Zespołu ds. Nieletnich i Patologi – Wydział Kryminalny

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • strona internetowa KPP w Łęczycy,
 • przekazywanie informacji podczas obchodu,
 • przekazywanie informacji podczas spotkań społecznych,

 

 

Rejon nr 3

asp. Przemysław Woźniak

tel. 47 84 231 21, służbowy 516 435 844 

dzielnicowy.leczyca3@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

Zachodnia, Kaliska od ulicy M. Konopnickiej, M. Konopickiej (numery parzyste), Wojska Polskiego, 60 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, Kazimierza Puławskiego, Gen. Franciszka Altera, 57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, Gen. Tadeusza Kutrzeby, Gen. Józefa Bema, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Gen. Władysława Sikorskiego, Gen. Sowińskiego, Stanisława Thugutta, Władysława Jagiełły, Bolesława Krzywoustego, Księżnej Salomei, Kazimierza Wielkiego, Kazimierza Jagiellończyka, Władysława Łokietka, ogródki działkowe "Gwarek", Osiedle Kwiatów.

 

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr III 

na okres od 01.07. 2020r do 31. 12. 2020r

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Eliminowanie wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i porządkowych w rejonie sketparku w Łęczycy przy ul. Bitwy Nad Bzurą

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 • realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców wykroczeń

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • pogłębianie rozpoznania podległego rejonu 
 • spotkania z mieszkańcami celem eliminowanie i przeciwdziałania zagrożeniom

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem

 • komórki organizacyjne KPP w Łęczycy
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • inne instytucje (MOPS w Łęczycy)
 • Szkoły i Przedszkola - organizowanie spotkań

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • strona internetowa KPP w Łęczycy
 • przekazywanie informacji społeczeństwu podczas obchodu 

 

 

Rejon nr 4

asp. Przemysław Woźniak

tel. 47 84 231 21, służbowy 516 435 844 

dzielnicowy.leczyca3@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

 

 

Belwederska od skrzyżowania z ulicą Bitwy nad Bzurą (osiedle Belwederska), Bitwy nad Bzurą, Związku Walki Zbrojnej, Osiedlowa, Lotnicza, Dworzec PKP.

 

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr IV

na okres od 01.07. 2020r do 31. 12. 2020r

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Eliminowanie wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i porządkowych w rejonie sketparku w Łęczycy przy ul. Bitwy Nad Bzurą

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 • realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców wykroczeń

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • pogłębianie rozpoznania podległego rejonu 
 • spotkania z mieszkańcami celem eliminowanie i przeciwdziałania zagrożeniom

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem

 • komórki organizacyjne KPP w Łęczycy
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • inne instytucje (MOPS w Łęczycy)
 • Szkoły i Przedszkola - organizowanie spotkań

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • strona internetowa KPP w Łęczycy
 • przekazywanie informacji społeczeństwu podczas obchodu

 

 

Rejony pozamiejskie:

 

Rejon nr 5

mł. asp. Joanna Andrzejczak

tel. 47 84 231 27, służbowy 516 435 641

dzielnicowy.leczyca5@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

Borki, Borek, Bronno, Dzierżbiętów Duży, Dzierżbiętów Mały, Janków, Karkosy, Krzepocin I, Krzepocin II, Leszcze, Leźnica Mała, Liszki, Lubień, Miniszki, Prusinowice, Topola Katowa, Wąkczew, Wichrów, Wichrów Kolonia, Wilczkowice Dolne, Wilczkowiece Górne, Wilczkowice nad Szosą, Wilczkowice Średnie, Zduny.

 

 

 PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr V

na okres od 01.01. 2020 r. do 30. 06. 2020 r.

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Po zdiagnozowaniu zagrożeń w rejonie odpowiedzialności nr V stwierdziłem , że na podległym mi rejonie występuję zagrożenie związane z niedopełnieniem obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości jak i również niedopełnienie obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie rozmów z mieszkańcami.Brak tabliczki lub jej nieczytelność powoduje utrudnienia w szybkim dotarciu służb ratunkowych 

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Sprawniejszy dojazd służb ratunkowych do miejsca zamieszkania - spadek wykroczeń związanych z art 64 kw

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • kontrole miejscowości na podległym rejonie służbowym w toku pełnionej służby przez dzielnicowego celem ujawnienia ewentualnych wykroczeń ( okres realizacji planu działania priorytetowego )
 • prowadzenie rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z mieszkańcami
 • udział w spotkaniach społecznych ( organizowanie, współorganizowanie, uczestnictwo)
 • rozmowy z sołtysami, radnymi
 • bieżąca współpraca z Urzędem Gminy w Łęczycy ( w zależności od potrzeb)

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • mieszkańcy
 • Urząd Gminy w Łęczycy
 • sołtysi, radni
 • Zespół Ds.Wykroczeń KPP w Łęczycy ( w zależności od toku postępowania o wykroczenie )

5.Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • strona internetowa KPP Łęczyca
 • podczas spotkań społecznych
 • przekazywanie informacji podczas obchodu

 

 

 

 

Rejon nr 6

mł.asp. Damian Klauza

tel. 47 84 231 27, służbowy 516 435 796

dzielnicowy.leczyca6@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

Błonie, Chrząstówek, Dąbie, Dobrogosty, Garbalin, Gawronki, Garwrony, Karłów, Kozuby, Łęka Kolonia, Mikołajew, Piekacie, Plichy, Prądzew, Pruszki, Siedlec, Siedlec Parcela, Simszyce, Szarowizna, Topola Królewska, Topola Szlachecka, Zawada.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr VI

na okres od 01. 07. 2020r do 31.12. 2020r

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Po zdiagnozowaniu zagrożeń, opartych na informacjach uzyskanych podczas rozmowy z mieszkańcami, stwierdzam, że na podległym rejonie służbowym ma miejsce zjawisko niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt (głównie psów) art 77 Kodeksu Wykroczeń. Zwierzęta wychodzą poza rejon posesji, czym powodują zagrożenie dla innych osób oraz zagrażają bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Na terenie gminy dochodziło do takiej kategorii zdarzeń.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 •  ujawnianie wykroczeń z zakresu art. 77 KW
 • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w związku z ograniczeniem nieprawidłowości przy trzymaniu psów

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • kontrole miejscowości na podległym rejonie służbowym w toku pełnionej służby przez dzielnicowego celem ujawnienia ewentualnych wykroczeń ( okres realizacji planu działania priorytetowego )
 • prowadzenie rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z mieszkańcami
 • udział w spotkaniach społecznych ( organizowanie, współorganizowanie, uczestnictwo)
 • rozmowy z sołtysami, radnymi
 • bieżąca współpraca z Urzędem Gminy w Łęczycy ( w zależności od potrzeb)

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • mieszkańcy
 • Urząd Gminy w Łęczycy
 • sołtysi, radni
 • Zespół Ds.Wykroczeń KPP w Łęczycy ( w zależności od toku postępowania o wykroczenie )

5.Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • strona internetowa KPP Łęczyca
 • podczas spotkań społecznych
 • przekazywanie informacji podczas obchodu

 

 

Rejon nr 7

  asp. Mariusz Kowalski

tel. 47 84 231 34, służbowy 693 414 103

dzielnicowy.leczyca7@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

Borów, Borucice, Bowentów, Brudzeń, Budki, Bugaj, Byszew, Celinów, Chorki, Filipów, Gać, Golbice, Grabów, Goszczędza, Jaworów, Kliny, Kurzjama, Leszno, Łyżki, Nagórki, Nowy Besk, Odechów, Odechówek, Piaski, Pociecha, Potrzasków, Pusta Wieś, Sławęcin, Stary Besk, Smolice, Szłapy, Żaczki.

 

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr VII

na okres od 01.07. 2020r do 31. 12. 2020r

 

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Po zdiagnozowaniu zagrożeń w rejonie odpowiedzialności stwierdziłem , że na podległym mi rejonie występuję zagrożenie związane z niedopełnieniem obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości jak i również niedopełnienie obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie rozmów z mieszkańcami.Brak tabliczki lub jej nieczytelność powoduje utrudnienia w szybkim dotarciu służb ratunkowych

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Sprawniejszy dojazd służb ratunkowych do miejsca zamieszkania - spadek wykroczeń związanych z art 64kw

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • kontrole rejonu miejscowości na terenie gminy Grabów, pod kątem ujawnienia i reagowania na wykroczenia art. 64 Kodeksu Wykroczeń
 • prowadzenie rozmów profilaktycznych z mieszkańcami
 • spotkania z sołtysami i mieszkańcami

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • przedstawiciele samorządu terytorialnego gminy Grabów
 • komórki organizacyjne KPP w Łęczycy

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń sołectwa
 • strona internetowa KPP w Łęczycy,
 • przekazywanie informacji społeczeństwu podczas obchodu,
 • przekazywanie informacji podczas spotkań z przedstawicielami samorządu lokalnego oraz spotkań społecznych

 

Rejon nr 8

mł.asp. Robert Kajszczak 

tel. 47 84 231 34, służbowy 516 435 755

dzielnicowy.leczyca8@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

Aleksandrówek, Besiekiery, Biała Góra, Jamy, Janów, Jastrzębia, Kadzidłowa, Kadzidłowa - Adamów, Kadzidłowa - Brzezinka, Kadzidłowa - Karolewo, Kępina, Kobyle, Kotków, Ksawerów, Ksawerówek, Nowa Sobótka, Nowa Wieś, Olszewa, Ostrówek, Ostrówek Kontrewers, Osiny, Pieczew, Piotrówek, Pociecha, Polamy, Pokrzywnica, Radzyń, Rochów, Rochówek, Rybnik, Smardzew, Srebrna, Stanisławki, Stara Sobótka, Sobótka Kolonia, Wygorzele, Źrebięta.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr VIII

na okres od 01.01. 2020r do 30. 06. 2020r

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Dążenie do wyeliminowania wykroczeń (art. 77kw) związanych z niezachowaniem ostrożności podczas trzymania zwierząt.  

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • kontrole rejonu
 • w ramach obchodu reakcja na wszelkie nieprawidłowości związane z tym wykroczeniem
 • spotkanie z przedstawicielami sołectw, mieszkańcami

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • komórki KPP Łęczyca
 • sołtysi

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • strona internetowa KPP w Łęczycy,
 • przekazywanie informacji podczas obchodu,
 • przekazywanie informacji podczas spotkań społecznych,

 

 

 

Rejon nr 9

asp.  Mariusz Kowalski

tel. 47 84 231 34, służbowy 693 414 103

dzielnicowy.leczyca9@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

Bielawy, Chorzepin, Chwalborzyce, Drozdów, Głogowiec, Grodzisko, Gusin, Kaznów, Kosew, Kozanki Podleśne, Kraski, Ładawy, Łyków, Parski, Piaski, Podgórze, Podłęże, Polusin, Rogów, Rydzyna, Stemplew, Strachów, Świnice Warckie, Świnice Kolonia, Tolów, Władysławów, Wola Świniecka, Wyganów, Zbylczyce, Zimne.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr IX

na okres od 01.07. 2020r do 31. 12. 2020r

 

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Po zdiagnozowaniu zagrożeń w rejonie odpowiedzialności stwierdziłem , że na podległym mi rejonie występuję zagrożenie związane z niedopełnieniem obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości jak i również niedopełnienie obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie rozmów z mieszkańcami.Brak tabliczki lub jej nieczytelność powoduje utrudnienia w szybkim dotarciu służb ratunkowych

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Sprawniejszy dojazd służb ratunkowych do miejsca zamieszkania - spadek wykroczeń związanych z art 64kw

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • kontrole rejonu miejscowości na terenie gminy Świnice Warckie, pod kątem ujawnienia i reagowania na wykroczenia art. 64 Kodeksu Wykroczeń
 • prowadzenie rozmów profilaktycznych z mieszkańcami
 • spotkania z sołtysami i mieszkańcami

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • przedstawiciele samorządu terytorialnego gminy Świnice Warckie
 • komórki organizacyjne KPP w Łęczycy

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń sołectwa
 • strona internetowa KPP w Łęczycy,
 • przekazywanie informacji społeczeństwu podczas obchodu,
 • przekazywanie informacji podczas spotkań z przedstawicielami samorządu lokalnego oraz spotkań społecznych

 

 

Rejon nr 10

mł.asp. Robert Kajszczak 

 

tel. 47 84 231 34, służbowy 516 435 755

dzielnicowy.leczyca8@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

Rejon obejmuje  teren gminy Daszyna:

miejscowości: Daszyna, Drzykozy, Gąsiorów, Goszczynno, Jabłonna, Jacków, Janice, Jarochów, Jaochówek, Zagróbki, Żabokrzeki, Miroszewice, Karkoszki, Koryta, Krężelewice, Lipówka, Łubno, Mazew, Mazew Kolonia, Nowa Żelazna, Nowy Sławoszew, Orgodzona, Opiesin, Osędowice, Rzędków, Siedlew, Skrzynki, Stara Żelazna, Nowy Sławoszew, Ogrodzona, Opiesin, Osędowice, Rzędków, Siedlew, Skrzynki, Stara Żelazan, Stary Słąwoszwe, Upale, Walew, Zagróbki, Zieleniew.

 

 

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr X

na okres od 01.01. 2020r do 30. 06. 2020r

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Dążenie do wyeliminowania wykroczeń (art. 77kw) związanych z niezachowaniem ostrożności podczas trzymania zwierząt.  

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • kontrole rejonu
 • w ramach obchodu reakcja na wszelkie nieprawidłowości związane z tym wykroczeniem
 • spotkanie z przedstawicielami sołectw, mieszkańcami

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • komórki KPP Łęczyca
 • sołtysi

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • strona internetowa KPP w Łęczycy,
 • przekazywanie informacji podczas obchodu,
 • przekazywanie informacji podczas spotkań społecznych,

 

 

Rejon nr 11

sierż. szt.  Andrzej Milczarek

tel. 47 84 231 34, służbowy 516 435 706

dzielnicowy.piatek6@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

Gmina Witonia: Anusin, Budki, Gajew, Gledzianów, Gledzianówek, Gostków, Józefów, Kostusin, Krokorczyce, Kuchary, Michały, Nędzerzew, Olesice, Oraczew, Przyłogi, Romartów, Rudnik, Rybitwy, Szamów, Wargawka, Wargawka Młoda, Wargawka Stara, Węglewice, Węglewice Kolonia, Witonia.

 

 

Plan

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XI 

na okres od 01.01.2020r do 30.07.2020r

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Dążenie do wyeliminowania wykroczeń (art. 77kw) związanych z niezachowaniem ostrożności podczas trzymania zwierząt. 

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 • poprawa bezpieczeństwa

 • ogranicznie zdarzen drogowych z udziałem zwierząt gospodarskich

 • podnieśienie świadomości mieszkańców o zagrożeniach, które związane jest z tym wykroczeniem

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • kontrole rejonu
 • w ramach obchodu reakcja na wszelkie nieprawidłowości związane z tym wykroczeniem
 • spotkanie z przedstawicielami sołectw, mieszkańcami

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • Komórki organizacyjne KPP Łęczyca (organizacja działań mająca na celu zapobieganie dokonywaniu przestępstw i wykroczeń oraz eliminację wszelkich zachowań patologicznych)

 • Urząd Gminy w Witonia

 • Sołtysi

 • Komórki KPP w Łęczycy

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w sołectwach

 • Informowanie na bieżąco podczas służby obchodowej mieszkańców na podległym rejonie

 • inicjowanie i organizowanie spotkań ze społecznością lokalną, w szkołach, instytucjach

 • umieszczenie planu na stronie internetowej KPP Łęczyca